Wie zijn we ?

In de Sint-Lodewijkschool is een enthousiast oudercomité (OC) actief. Om je een idee te geven wie we zijn, wat we doen en hoe jij eventueel een steentje kan bijdragen of lid kan worden, stellen we ons graag voor.
Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich graag – net dat beetje meer – inzetten voor de school, de kinderen en de ouders. Voor elke kleuterklas en elk leerjaar is er een ouder lid van het oudercomité, onze ‘klasouders’. Maar ook jij kan meedoen! Spreek gerust één van onze leden aan of gebruik ons contactformulier.

Wat doen we ?

Activiteiten van het oudercomité zijn de ideale gelegenheid om andere ouders, maar ook directie en leerkrachten beter te leren kennen.
Dit jaar organisteren we volgende activiteiten.

  • Italiaans eetfestijn
  • Winter Quiz
  • Het schoolfeest

Via gimmefacebook en deze website trachten we ouders op de hoogte te brengen van onze activiteiten. Wil je ook graag via email onze communicatie ontvangen, laat dit dan weten via ons contactformulier. Ouders die liever geen e-mail ontvangen, krijgen natuurlijk alle informatie via het heen-en-weermapje of de huiswerkmap.

Het oudercomité steekt de handen uit de mouwen bij activiteiten die de school organiseert, zoals het grootouderfeest en het schoolfeest. Daarnaast geven we de school een financieel duwtje in de rug met de opbrengst van activiteiten die we zelf organiseren. In het vrije onderwijs dekken de reguliere werkingsmiddelen en subsidies immers de basisonkosten maar geen extraatjes. De school kan dit geld in overleg met het oudercomité besteden aan zaken die alle kinderen ten goede komen, of de schoolfactuur voor de ouders onder controle helpen houden. Zo hebben we de volgende projecten de afgelopen jaren of vorig schooljaar gerealiseerd:

  • Verdere uitbouw van de groene speelplaats.
  • Financiële ondersteuning alternatieve schoolreis.
  • Aankoop turnmateriaal.

De volgende projecten willen wij graag de komende schooljaren nog realiseren:

  • verdere uitbouw groene speelplaats.
  • verdere uitbouw digitale leeromgeving.
  • Feestelijke ondersteuning Sinterklaasfeest en Pasen.

Met persoonlijke of pedagogische vragen kan je in eerste instantie terecht bij de leerkracht en indien nodig bij de directie. Heb je een bedenking, idee of vraag die interessant is voor de hele klas of school? Geef het dan zeker door aan je klasouder of via ons algemene contactformulier. Dan kan het oudercomité er in overleg met het schoolteam aan de slag.

Een aantal ouders van het oudercomité zetelen ook in de schoolraad. Dit is een formeler overlegplatform waarin ook het schoolbestuur en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. De schoolraad adviseert in het schoolreglement, de kosten voor activiteiten, verbouwingswerken, lestijden enz. Via deze vertegenwoordigers kan het oudercomité mee advies geven over thema’s die het dagelijkse leven op de school aanbelangen.

Hoe werken we?

Het oudercomité bestaat uit een aantal ouders die zich vrijwillig engageren. Daarnaast nemen ook een aantal leerkrachten en/of de directie deel aan de formele bijeenkomsten. We bespreken voorstellen en opmerkingen, die door jullie worden aangebracht of die wij zelf bemerken. Er zijn ook een nog ‘informele’ werkvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen wisselen we ideeën uit, plannen we initiatieven en bereiden we de activiteiten praktisch voor.

Zin om mee te doen ?