De speelplaats… een wereld op zich.
Een groene, uitdagende en avontuurlijke speelruimte op school heeft tal van voordelen. Een prikkelende inrichting daagt uit tot gevarieerd spel: klauteren en klimmen, lopen, springen, maar ook fantasie- en rollenspel of rust in geborgen hoekjes. Elk vindt er zijn gading. De speelplaats biedt dagelijks contact met een stukje natuur, de veranderende seizoenen, planten en dieren. En dat zijn dan weer directe aanknopingspunten voor de les.
In de klas zijn de leerlingen trouwens over het algemeen rustiger na een groene speelpauze.
Verder zijn er tal van (milieu)voordelen aan een stukje groen in een dichtbebouwde wijk en kan het mensen samenbrengen.

Kom je graag helpen ?

Ongeveer 3x per jaar komen leden van het oudercomité met ouders samen om de groene speelplaats een flinke onderhoudsbeurt te geven.